Tagastamine

Tagastamine

Tarbija taganemisõigus

Teil on õigus, põhjust avaldamata, taganeda internetipoest ostetud kaubast 14 päeva jooksul. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast mil Teie või Teie nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse. Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage Tire Service OÜ-d +372 5036579, Info@mrehvid.ee oma otsusest taganeda kõnesolevast lepingust ühemõttelise avaldusega (e – postiga saadetud kiri).
Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu
Kui Tarbija taganeb Lepingust, tagastab Tire Service OÜ Tarbijale kõik Tarbijalt saadud maksed viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Tire Service OÜ saab teada Tarbija otsusest Lepingust taganeda.
Tarbija kohustub taganemisavalduse esitamisel saatma asja tagasi või andma selle Tire Servive OÜ-le üle viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil Tarbija teatas Tire Service OÜ-le oma Lepingust taganemisest.
Klient tagastab Kauba omal kulul ja originaalpakendis. Kliendi poolt tagastatud kaup peab olema kasutamata. Rehvidega ei tohi olla sõidetud, samuti ei tohi rehvid olla velgedele paigaldatud ja demonteeritud.