Garantii

Garantii

Tire Service OÜ tagab kauba asendamise või kauba maksumuse kompenseerimise juhul, kui kaup on kadunud ja ei jõua kliendini või juhul, kui kaup on kliendile üle andes rikutud. 

Garantii alla ei kuulu rehvide kulumine või valest kasutamisest tingitud juhtumid.